Het Coronavirus

Om verspreiding van het Coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen zijn een aantal aanvullende voorzorgsmaatregelen genomen. Tussen alle behandelingen is er extra tijd gepland t.b.v. de extra benodigde hygiënemaatregelen en om contactmomenten zoveel mogelijk te reduceren;

 • Wij vragen u zoveel mogelijk alleen te komen, zonder onnodige begeleiding;
 • Houdt minimaal 1,5 meter afstand van elkaar, ook in de wachtruimte.;
 • Wij verzoeken u bij het betreden van de praktijk de handen te reinigen met desinfecterende hand alcohol. Dit staat voor u klaar;
 • Voor u de praktijk verlaat kunt u een desinfecterend doekje meekrijgen om uw handen buiten te desinfecteren. Wij verzoeken u het doekje na gebruik in de daarvoor bestemde prullenbak te deponeren.

We hebben momenteel een aangepaste behandelagenda. Na uitgebreid overleg is ervoor gekozen om alleen mensen toe te laten in de praktijk waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.
We willen graag een afspraak met u maken maar hebben vooraf een aantal vragen:

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft één van uw huisgenoten/gezinsleden deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Indien op 1 van deze vragen het antwoord ’ja’ is, stel dan indien mogelijk de afspraak uit.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.